Практичний психолог Конотопської загальноосвітньої школи №5

Тихоненко Олена Анатоліївна

/Files/images/Тихоненко О.А..jpg

/Files/images/zavantazhiti 1.png

/Files/images/Переглянути 1.png

Поради батькам: як допомогти дітям підготуватися до ДПА та ЗНО

• Не хвилюйтеся про кількість балів, які дитина одержить на іспиті, і не крити­куйте дитину після нього. Все­ляйте дитині думку, що кількість балів — це не дос­коналий вимір її можливостей.

• Не підвищуйте три­вожність дитини напередодні екзаменів — це може нега­тивно позначитися на резуль­таті іспиту. Дитині завжди пе­редається хвилювання батьків, і якщо дорослі у відповідаль­ний момент можуть прибор­кати свої емоції, то дитина че­рез вікові особливості може емоційно «зірватися».

• Підбадьорюйте дітей, хваліть їх за те, що вони роб­лять добре.

• Підвищуйте їхню впев­неність у собі, бо чим більше дитина боїться невдачі, тим більша ймовірність помилок.

• Спостерігайте за само­почуттям дитини: ніхто, крім вас, не зможе вчасно помітити ти й запобігти погіршенню стану дитини, пов'язано­му із перевтомою.

• Контролюйте режим підготовки дитини, не допус­кайте перевантажень, по­ясніть їй, що вона обов'яз­ково має чергувати заняття з відпочинком.

• Забезпечте вдома зруч­не місце для занять, про­стежте, щоб ніхто з до­машніх не заважав.

• Зверніть увагу на харчу­вання дитини: під час інтен­сивного розумового напру­ження їй необхідна поживна й різноманітна їжа та збалан­сований комплекс вітамінів. Такі продукти, як риба, сир, горіхи, курага тощо, стиму­люють роботу головного мозку.

• Допоможіть дітям розпо­ділити теми підготовки по днях.

• Ознайомте дитину із ме­тодикою підготовки до іспитів. Не має сенсу зазубрювати весь фактичний матеріал. До­сить переглянути ключові мо­менти і вловити зміст та логі­ку матеріалу. Дуже корисно робити короткі схематичні ви­писки й таблиці, впорядкову­ючи досліджуваний матеріал за планом. Якщо вона не вміє, покажіть їй, як це робиться на практиці. Основні формули й визначення можна виписати на аркушах і повісити над письмовим столом, над ліжком, у їдальні тощо.

• Підготуйте різні варіан­ти екзаменаційних завдань з предмета (зараз існує безліч різних збірників екзамена­ційних завдань).

• Заздалегідь під час тре­нування привчайте дитину орієнтуватися в часі і вміти його розподіляти. Тоді дити­на матиме навичку концент­руватися протягом усього іспиту, що додасть їй спокою та зніме зайву тривожність. Якщо дитина не носить го­динник, обов'язково дайте їй його на екзамен.

• Напередодні іспиту за­безпечте дитині повноцінний відпочинок, вона має відпо­чити і як слід поспати.

• Порадьте дітям під час іспи­ту звернути увагу на наступне:

— пробігти очима весь білет, щоб побачити, якого типу завдання в ньому містяться, це допоможе на­лаштуватися на роботу;

— уважно прочитати за­питання до кінця й зрозуміти його зміст (характерна по­милка: не дочитавши до кінця, за першими словами вже припускати відповідь і квапитися її вписати);

— якщо не знаєш відповіді на запитання або не впевнений, пропусти його і відміть,, щоб потім до ньо­го повернутися.

І пам'ятайте: найголовні­ше — це знизити напружен­ня й тривожність дитини і забезпечити придатні умови для занять.

Кiлькiсть переглядiв: 525

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.