Педагогічна робота початкової школи спрямована на впровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес та вдосконалення педагогічної майстерності щодо впровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання.


Початкова школа ставить перед собою такі завдання:

- різнобічно розвивати індивідуальність дитини на основі виявлення її задатків і здібностей;

- збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я вихованців;

- формування у школярів бажання і уміння вчитися;

- сприяння становленню в учнів цілісного наукового світогляду;

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення;

- виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культурної, з розвиненим естетичним, етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе;

- педагогічному колективу спрямовувати свою діяльність на впровадження та реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти та формування всіх компетентностей.

У 2018-2019 навчальному році в 13 початкових класах здійснюють навчально-виховний процес 24 педагоги, з них:

13 вчителів – класоводів, 3 вихователі ГПД, 5 учителі-предметники, 2 вчителі-сумісники. Якісний склад колективу вчителів початкової школи такий:

- Спеціаліст – 5 педагогів;

- Спеціаліст ІІ категорії – 3 педагоги;

- Спеціаліст І категорії – 2 педагоги;

- Спеціаліст вищої категорії – 5 педагогів;

- Спеціаліст вищої категорії, старший учитель – 9 педагогів;

- Вчитель-методист - -.

Початкові класи працюють за 5-денним робочим тижнем в одну зміну.

У 2018-2019 навчальному році відкрито 4 перші класи, 3 - других класи, 3 - третіх класи, 3 - четвертих класи. Організовано 3 групи продовженого дня, які працюють з 12.00 до 18.00.

Сучасне життя викликає необхідність якісних змін у формах та методах навчально-виховного процесу, спрямованих на формування загальнонавчальних компетентностей учнів.

Можливості для організації навчально-виховного процесу на принципах розвивального навчання відкриває педагогічна технологія «Росток», методологічною основою якого є технологія інтегративно-діяльнісного навчання.

У навчальному закладі за технологією працюють такі вчителі: Линник Л.А. (1-В клас), учитель вищої категорії, старший учитель. Пархоменко В.В., (2-Б клас) – учитель вищої категорії, Маркова О.С. (3-В клас) – учитель спеціаліст, Пагрець С.А. (4-А клас) - учитель вищої категорії, старший учитель.

Робота за програмою «Росток» дозволяє створити оптимальні, організаційно-педагогічні умови особистісного зростання, розкрити й реалізувати інтелектуальні й творчі обдарування кожного учня; сприяє гуманізації освітнього процесу на основі принципів інтегративно-діяльнісного навчання, педагогіки співробітництва, педагогіки успіху; забезпечує розвиток професійної майстерності вчителя.

Школа розпочала плідну співпрацю з мультимедійним видавництвом «Розумники». В своїй роботі педагоги початкової школи використовують технології проекту Smart Kids. Залучившись до проекту Smart Kids, вчителі початкових класів Ярошик А.С. (1-Г клас), Шевчик Н.В. (2-А клас), Пархоменко В.В. (2-Б клас), Закорко Д.П. (3-А клас), Черняк І.В. (3-Б клас), Чернявська Н.М. (4-Б клас) отримали стартовий смарткейс, а учні почали користуватися електронними освітніми програмами. Проект Smart Kids передбачає використання інтерактивних педагогічних ігор для вивчення всіх базових предметів в початковій школі: математики, навчання грамоти тощо.

У 2018-2019 навчальному році школа бере участь у дослідно-експериментальній роботі Всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти». Учні 1-А класу (учитель вищої категорії, «старший учитель» Супрун Є.В.) розпочали роботу в освітньому проекті для початкової школи «На крилах успіху». Робота за цією програмою дозволяє підвищити якість початкової освіти шляхом упровадження науково й експериментально обґрунтованого дидактико-методичного і навчального забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі.

Кiлькiсть переглядiв: 723

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.